Redakcja przydziela dwóch recenzentów dla każdego artykułu, według zasady, że Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces). Respektowana jest także zasada, że recenzent nie może pochodzić z ośrodka naukowego, reprezentowanego przez autora artykułu.

Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na „druku recenzji”, zawierającym ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia, warunkowego dopuszczenia lub niedopuszczenia artykułu do druku w czasopiśmie.

W procesie recenzji brane są pod uwagę, takie kryteria jak:

  • tematyka artykułu w kontekście profilu Półrocznika,
  • poziom naukowy artykułu winien korespondować z ogólnie przyjętymi kryteriami dyskursu w obszarze wiedzy psychologicznej i/lub społecznej,
  • praca musi być oryginalna, odkrywcza, napisana językiem komunikatywnym i precyzyjnym,
  • wywody i wnioski winny być udokumentowane i osadzone w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej.

Jeśli artykuł nie spełnia wymienionych kryteriów, redakcja może zrezygnować z jego publikacji. Autor otrzymuje drogą mailową informację o wynikach recenzji oraz „wypis” z recenzji, tj. fragmenty, które są istotne z punktu widzenia wprowadzenia niezbędnych korekt do tekstu oraz dalszego rozwoju naukowego Autora. W przypadku uzyskania jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, redakcja kieruje artykuł do trzeciego recenzenta.

Autor zobowiązany jest do pisemnego sformułowania „Odpowiedzi na recenzję”, w której określa czy i w jakim zakresie dostosował się do uwag recenzenta lub przedstawia argumenty ich nieuwzględnienia.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com